whatsapp
“KÄNN LÄTTNADEN! DU ÄR INTE ENSAM OM ATT BEKÄMPA ÖVERVIKT”
När konservativ behandling med kost- och motionsråd, eventuellt i kombination med någon form av medicinsk behandling inte lyckats, är en viktminskningskirurgisk behandling ofta att rekommendera.För den som har fetma krävs en behandling som varaktigt förändrar livsstilen vad gäller kost- och motionsvanor. Nu kan du bekämpa övervikt med viktminskningskirurgi.
fyll i formuläret för detaljerad information

Teşekkürler!

Size en kısa sürede ulaşacağız..

Vi anpassar vikminskningskirurgi beroende vad som passar bäst för patienten och allt som ska ingå.
whatsapp kontakta oss
Låt oss börja resan tillsammans med över 10 års erfarenhet.
karsilama.svg Transport mellan flygplats och hotel samt sjukhus.
konaklama.svg Vila i sviten patientrummet i 3 nätter
a3.png Kontinuerlig kontakt med dietist och psykolog
a5.png Vilket ingrepp som är bäst lämpat för dig kan våra kirurger reda ut.
a2.png 24/7 expertkommunikation
a1.png Paketpriser där allt inkluderas
a4.png Ha kontorllerad ätbeteende och levnadsvanor för att uppnå hälsosam viktminskning.
a6.png
Kirurgiskt behandlad viktnedgång leder till lägre dödlighet och förbättring av flertalet sjukdomstillstånd kopplade till övervikt.
Återhämtningen blir klar inom 4 dagar och du kan återvända till din vardag.
VARFÖR SKA JAG ÖVERVÄGA ATT GENOMGÅ ÖVERVIKTSOPERATION?
FUE: Follicular Unit Extraction
Eftersom det fungerar!

Överviktsoperation är den enda vetenskapligt beprövade metoden för permanent viktminskning hos individer med co-morbida sjukdomstillstånd. Bariatrisk kirurgi (kirurgi mot obesitas) har allt mer kommit att fokusera på hälsovinster som kan uppnås då de metabola konsekvenserna av obesitas behandlas med varaktig viktreduktion. Även om överviktskirurgi anses som att gå ner i vikt så är egentligen huvudmålet att följdsjukdomar till fetma ska reduceras och behandlas via viktnedgång. Forskning har visat att kirurgisk behandling förbättrar många fetma-relaterade sjukdomar.

Morbida sjukdomstillstånd är en riskfaktor för att de kan leda till livshotande sjukdomar Ju högre BMI, desto högre är risken. Personer med BMI över 30 har en 1,3 gånger mer risk för tidig död jämfört med de med normal vikt. När BMI är över 40 är risken nära 3 gånger mer.

whatsapp få ett pris
DHI: Direct Hair Implantation
VAD ÄR FETMA ?

Fetma är ett kronisk sjukdoms tillstånd som kan då leda till livshotande sjukdomar. Övervikt och fetma innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada hälsan.Det kännetecknas av överdriven fettansamling och förkortar livslängden. När din vikt når extrema nivåer kallas detta Morbid sjudomstillstånd. Detta är ett kroniskt tillstånd med många medicinska, psykologiska och sociala konsekvenser.

Att veta om du är överviktig är enkelt; Du beräknar Body Mass Index (BMI). Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Värde >25 definieras som övervikt, värde >30 som fetma.

whatsapp få ett pris
PRP Saç Tedavisi
HUR BLIR DU PÅVERKAD AV DIN ÖVERVIKT?

“Fetma bör inte ses bara som ett estetiskt problem”

Fetma är sällan ett fysiologiskt problem. Om den inte behandlas kan det leda till olika dödliga komplikationer. Några av de vanligaste sjukdomarna som är direkt och indirekt förknippade med fetma är:

•   Diyabetes typ 2 Typ-2 Diabetes

    •  Hjärt och kärl sjukdomar

    •   Hipertoni Hypertoni/ Högt blodtryck

    • Hiperkolesterolemi Hyperkolesterolemi/Höga blodfetter

    •   Lever- och njursvikt

    •   Ledsmärtor / artros / gikt Ledbesvär, Atros, Gikt

    •   Andningsproblem Andfåddhet

    •   Gastro-esophageal refluxsjukdom Gastroesofagal reflux

    •   Infertilitet Fertilitetspåverkan

    •   Vissa cancerformer.

    •   Depression

    •   Sömnapne Sömnapnésyndrom

‘Enligt " Världhälsoorganisationen" anses att fetma är den andra dödsorsaken efter rökning.

whatsapp få ett pris
Saç Mezoterapisi
JAG ÄR ÖVERVIKTIG ! VAD BÖR JAG GÖRA?

Det behöver inte vara så. Det är inte ödet att bära på de övervikt. Måste bli av med övervikten och det är full möjligt.

“ Bär inte på laster som du inte kan bära ”

Vi på Nisantasi-Sjukhuset följer i enlighet världshälsoorganisationens riktlinjer kirurgi och behandlingsrekommendationer. Uppföljningsprogrammet sträcker sig under lång tid för att våra patienter skall känna sig trygg. Vi följer upp postoretativa kontroller med våra expert personal i sjukhuset. Våra experter inom näring och kostråd samt dietist följer er genom hela processen. Teamet som är specialliserade inom hela processen följs även av olika experter som allmän kirurgi, psykologer, endocrinology,internmedicin, kardiologi, vårdcentral samt Bariatrisk kirurgi för olika behandlingar och förebygga fetma relaterade sjukdomar. Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas med din viktnedgång och hitta ett sunt och hållbart ätbeteende som är anpassat efter dig och din vardag. Kontinuerlig kontakt och stöd, med rådgivning för uppföljning av livlång övervikts hantering.

whatsapp få ett pris
KIRURGISKA METODER
GASTRISK SLEEVE

Magsäcksoperation

Magsäcksoperationen gör så att man minskar magvolymen som bidrar til att magsäcken minskar vilket bidrar til effektiv viktnedgång. Cirka är det två tredjedelar av masäcken som tas bort.Den återstående en tredje delen av magen lämnas kvar och ser ungefär ut som en banan. Teknisk sätt är det enklare och löper mindre risk. I denna process behöver tarmen inte röras. Därför är det tekniskt enklare än gastrisk bypass.

Hur hjälper det dig med viktnedgång ?

Magsäcksen fungerar således genom att minskad volym mat krävs för att ge mättnadskänslor samt genom minskade hungerkänslor.Det som tas bort är den del i vilken en stor del av hungerhormonet ghrelin bildas. Minskad grehlinnivå i blodet bidrar till viktminskningen med denna metod.Till skillnad från magband och gastrisk bypass känner patienten mättnad även med flytande livsmedel.

DIABETES KIRURGI

Gastrisk bypass / Bidelning/ Ileal interposition

Dessa procedurer väljs baserat på svårighetsgraden av diabetes och bukspottkörtelreserv. En magficka skapas. En bro mellan tarmen och magen görs för att utsöndra hormoner som korrigerar diabetes.

Hur hjälper det dig att gå ner i vikt?

Maten når tunntarmen snabbare, och du blir fortare mätt.Eftersom du äter mindre mat och tar upp mindre kalorier kommer din kropp att sluta lagra fler kalorier och börja använda fettet för energi. Hormoner för att reglera sockerlagring aktiveras och diabetes ska botas..

KOMPLETTERANDE FETMA KIRURGI:

Vi kan åter operera de som tappar mindre än 50% av sin övervikt efter operationen, eller de som får tillbaka sjukdomar som diabetes eller de med otillräcklig kirurgisk behandling. När man bestämmer vilken operation som ska utföras vid revisionskirurgi utvärderas varje patient på egen hand och ett operationsprogram utförs enligt vad hen behöver..

Hur hjälper det dig att gå ner i vikt?

Återviktökning efter SleeveGastrectomy eller Gastric Bypass-operation och orsakerna till återfall av diabetes undersöks och du kan gå ner i vikt igen med ett personligt kirurgiskt program och en återkommande diabetesstörning behandlas.

GASTRIC BALLONG

Det är en silikonballong som sätts in i magen endoskopiskt på cirka 30 minuter utan sjukhusvistelse.

Hur hjälper det dig att gå ner i vikt?

Ballongen fyller delvis ut magsäcken och ger mätthetskänsla hos patienten. Ballongen placeras i magsäcken via et endoskop. Viktminskning som är tre gånger större än med bara diet och motion. I många fall går patienten ned mycket bra i vikt på ett halvt år beroende på patientens motivation och engagemang. Gastric ballong är intragastrisk ickekirurgisk behandlingsmetod av övervikt där man som inte vill ha operation och som har hög kirurgisk risk. Det är en tillfällig viktminskningsmetod som inte kräver sjukhusvistelse.Ballongen är i magsäcken i 6 -12 månader (beroende på vilken ballong du väljer), därefter tas den bort.

FOTOGALLERI
Sannolikheten av att uppnå en sund vikt efter bariatrisk operation under det senaste året är
99%
Antal operationer inom bariatrisk kirurgi under det senaste året är
1.500
Avrupa
Europa
%50
Africa
Amerika
%10
Asya
Asien
%30
Arabistan
Arabländer
%10
100%
orsak till val av oss;
Förtroende, erfarenhet och framgång
logo